Endschiessen 2014

10-er Stich
Endschiessen 2014 10er Stich.pdf
Adobe Acrobat Dokument 206.9 KB
Nachdoppel
Endschiessen 2014 Nachdoppel.pdf
Adobe Acrobat Dokument 292.6 KB
Nachdoppel alle Passen
Endschiessen 2014 Nachdoppel alle Passen
Adobe Acrobat Dokument 335.6 KB
JS-Stich
Endschiessen 2014 JS-Stich.pdf
Adobe Acrobat Dokument 240.6 KB
Glücksstich
Endschiessen 2014 Glücksstich.pdf
Adobe Acrobat Dokument 555.9 KB